Garancia

Új gépkocsira vonatkozó jótállás

A Renault mint jelentős világméretű autógyártó a gépkocsijai maximális minőségét és biztonságát nyújtja az ügyfelei számára. Sokszor a jogszabályok szerinti garancián túlmenően, is gyártó felelősségvállalást vállal az új Renault gépkocsikra. Az alábbi fejezetben ezek lesznek tárgyalva részletesen, mégpedig: szerződéses jótállás (Renault garancia), fényezésre vonatkozó jótállás, átrozsdásodás elleni jótállás.

A jótállás időtartama

Az új RENAULT gépjárművekre - az alábbiakban meghatározott kivételekkel - 24 hónap kilométerkorlátozás nélküli jótállást vonatkozik, minden anyag-, szerelési-, illetve gyártási hibára. A jótállás időtartama a gépkocsi átadásával, vagy ha a forgalomba helyezést a jótállásra kötelezett végzi, a forgalomba helyezés napjával kezdõdik. A jótállás kezdő napja a megrendelőnek a gépjárművel együtt átadott Garancia és karbantartási füzetben kerül feltüntetésre.

A szerződéses jótállás területi hatálya

A szerződéses jótállás az Európai Unió tagállamainak európai területén, valamint a következő országokban érvényes: Andorra, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Horvátország, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Monaco, Norvégia, San Marino, Szerbia, Svájc. A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a gépjárművet a fent felsorolt országok valamelyikében helyezték forgalomba. Abban az esetben, ha a gépjármű első forgalomba helyezésére a fent említett országok valamelyikében, de nem a Magyar Köztársaságban kerül sor, a szerződéses jótállásra a forgalomba helyezés országában érvényes jótállási feltételek az irányadók.

Figyelmeztetés: Azokban az országokban, amelyek nem tagjai az Európai Gazdasági Térségnek, a gépjárművek műszaki tulajdonságai, a karbantartás gyakorisága és/vagy a jótállási feltételek eltérőek lehetnek. Abban az esetben, ha a gépjármű forgalomba helyezésére ilyen országban kerül sor, kérjük, haladéktalanul forduljon a forgalomba helyezés országának RENAULT importőréhez, aki tájékoztatást ad a karbantartási program esetleges módosításairól, illetve a gépjárművön esetlegesen szükséges műszaki átalakításokról.

A szerődéses jótállás feltételei

Az ügyfél a szerződéses jótállás alapján az alábbiakra jogosult:

a hiba kijavítására, vagy az ügyfél által megjelölt és a kötelezett által hibásnak elismert alkatrész cseréjére, valamint az ilyen hibákból eredően a gépjármű más részein vagy alkatrészein okozott károk kijavítására; az ügyfél tájékoztatása mellett a RENAULT márkakereskedés vagy márkaszerviz (a továbbiakban „márkaszerviz") jogosult eldönteni, hogy a kijavítás miként történik, illetve a hibás alkatrész javítható, vagy a cseréje szükséges.

24 órás RENAULT Assistance szolgáltatás igénybevételére a RENAULT Assistance Feltételek szerint.

Nem esnek a szerződéses jótállás alá:

 • a gépjármű rendellenes használatából eredő meghibásodások, - a nem megfelelõ üzemanyag, vagy kenõanyag használatából eredő meghibásodások,
 • a gépjármű átalakított alkatrészeinek meghibásodása, illetve ha a meghibásodás ezen átalakításoknak a gépjármű más alkatrészein, fõdarabjain, vagy szerelvényein okozott következménye (meghibásodás, túlfutás, elváltozások, stb.),
 • a gépjármű használatának módjától és a megtett kilométerek számától függően a természetes kopásnak kitett alkatrészek cseréje, így különösen a lengéscsillapítók, a kerékfelfüggesztés egyes elemei, féktárcsák és fékbetétek, tengelykapcsoló a fentiek szerinti elhasználódása,
 • egy esetleges meghibásodásnak a közvetett következményeiből (mozgásképtelenség idõtartama alatti bevételkiesés, stb.) eredõ károk,
 • a karbantartási és beállítási műveletek, időszakos átvizsgálások során felhasznált anyagok (pl. motorolaj)
 • a gyártó ajánlásaival összhangban elvégzett karbantartások díja, amit az ügyfél köteles viselni
 • a gépjármű helytelen karbantartásából eredő károk, így különösen ha nem tartották be a karbantartásra és az ápolásra vonatkozó, a Garancia és karbantartási füzetben vagy a gépjárműhöz tartozó használati utasításában írt előírásokat,
 • a külső mechanikai és/vagy vegyi hatások, illetve elemi csapás okozta károk, így különösen, példálózó jelleggel:
 • balesetek, ütközések, karcolások, horzsolások, kavics vagy szilárd tárgyak felverődése, jégverés, légköri szennyeződés, természetes anyagok, mint pl. a gyanták, állati eredetű anyagok, mint pl. a madárürülék, vegyi anyagok, szállított tárgyak okozta károk,
 • a gyártó által nem engedélyezett tartozékok vagy kiegészítők felszerelése, illetve a gyártó által nem engedélyezett vagy nem a gyártó előírásainak megfelelően elvégzett karosszéria- illetve felépítmény-átalakításokkal összefüggő meghibásodások,
 • „vis maior" eseményekből - mint például a villámcsapás, tűz, árvíz, földrengés, háborús konfliktus, zavargások és merényletek - eredő károk.

Az ügyfél teendői a szerződéses jótállás érvényesítésekor:

 • kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a Garancia és karbantartási füzet gyértelműen tartalmazza-e a gépjármű átadásának vagy forgalomba helyezésének napját,
 • kérjük, hogy a jótállás keretében történő kijavításra vonatkozó igényével a RENAULT hálózathoz tartozó márkaszervizt szíveskedjen felkeresni,
 • kérjük, hogy mutassa be a megfelelően kitöltött Garancia és karbantartási füzetet, amellyel igazolja, hogy a gépjárművön a gyártó által ajánlott valamennyi karbantartási műveletet elvégezték,
 • a jótállás alá eső hibát kérjük haladéktalanul, jelezze a RENAULT hálózathoz tartozó valamely márkaszerviznek; illetve amennyiben a gépjármű mozgásképtelen állapotban van, kérjük forduljon a legközelebbi, RENAULT hálózathoz tartozó márkaszervizhez vagy hívja a RENAULT Assistance-ot.

Az új gépjármű jótállás nem vonatkozik továbbá az olyan meghibásodásokra, amelyek oka, hogy:

 • a gépjárművet olyan körülmények között használták, amely ellentétes a használati utasításban, a gépjármű Garancia és karbantartási füzetében vagy a jelen jótállási feltételekben írtakkal (például: a jármű túlterhelése vagy a jármű bármilyen versenyen történõ használata),
 • amelyeket az okoz, vagy amelyek azzal állnak összefüggésben, hogy az ügyfél olyan szervizben javíttatta gépjárművét vagy végeztette annak karbantartását, amely nem tartozik a RENAULT hálózatához és ahol nem tartották be a gyártó, a javításra vagy karbantartásra vonatkozó műszaki utasításait.
Márkáink